• حادثه وحشتناک برای30 زن در جشن عروسی
    ثانیه هایی از مهمانی نگذشته بود که صدای آژیر آمبولانس ها در کوچه پس کوچه های روستا پیچید و همزمان برخی مهمانان با خودروهای شخصی زنان حادثه دیده را به بیمارستان رساندند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب