• 7 وزیر روحانی در صف استیضاح
    3 تیر وزیری دیگر از دولت به بهارستان می رود و این بار نه برای پاسخ به سوالات یا توضیح در کمیسیونی از مجلس بلکه برای استیضاح! نایب رئیس مجلس دیروز خبر داد که «به رغم جلسه نمایندگان استیضاح کننده در روز یکشنبه با وزیر آموزش و پرورش برای کاهش تعدادی از امضاهای نامه استیضاح وزیر، استیضاح آقای فانی هفته آینده سوم تیرماه برگزار می شود».

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب