• اگر بخواهید پسورد ID خود را عوض کنید
    از آنجائیکه کاربران با مسنجر بیشتر کار دارند تا ایمیل ، برای آن دسته از دوستانی که احتمالا نمی دانند چگونه پسورد ID خود را مستقیما از طریق یاهو مسنجر عوض کنند روش این کار را بیان می کنیم .    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب